ΕΙΝΑΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ… ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΟΣ

«Ο δειλός απειλεί όταν αισθάνεται ασφαλής». 

Σχόλια