ΣΠΑΤΑΛΑ ΛΟΓΙΑ


«...όπως συνηθίζεται, η απουσία συμπερασμάτων καλύπτεται από μια σπατάλη σε λόγια που ηχούν μεστά, αλλά είναι φτωχά σε περιεχόμενο».

Σχόλια