Η ΩΦΕΛΙΜΗ ΒΙΑ«Μόνο η βία ωφελεί όπου εξουσιάζει η βία»


Μπέρτολτ Μπρεχτ

Σχόλια