Η ταξική αλήθεια τσούζει

Η ταξική αλήθεια τσούζει

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ


Έτσι… για να θυμόμαστε που και που… και το ρόλο κάποιων…
Συγχαρητήρια επιστολή μοναχών του Αγίου Όρους
στον Χίτλερ, για τις «νίκες» του κατά των Σοβιετικών.

Ανοικτή Επιστολή Ιεράς Επιστασίας, προς την Αυτού Εξοχότητα
Αρχηγόν του Γ΄ Ράϊχ, Αδόλφον Χίτλερ.


«Ημείς οι 20 εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των ισάριθμων
ιερών μονών των αποτελουσών την Μοναστικήν
Πολιτείαν του Αγιωνύμου Όρους Άθω δημοσιεύομεν
εις επήκοον πάντων την ανοικτήν ταύτην επιστολήν
διά τάς κατά των Σοβιετικών νίκας σας. Καί αγαλλόμενοι
κραυγάζομεν εν θαυμασμώ : Έπεσεν τό Ζιτομίρ καί
εσώθη η Χριστιανοσύνη. Κύριος ο Θεός κρατύνη τήν
υμετέραν εξουσίαν εις έτη πλείστα». 


https://www.facebook.com/TriaKokkinaGrammata

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ ΜΑΤ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Η φωτογραφία είναι από τα Διόδια Πυργετού και σε όποιον δεν αρέσει που η κυβέρνηση δέρνει εκπαιδευτικούς, να βγάλει εισιτήριο και να πάει στη Β. Κορέα, να τον φάνε τα σκυλιά. Εδώ έχουμε δημοκρατία κύριοι.