ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


"Η πολιτική ζωή είναι όπως τα παγόβουνα. Αυτό που φαίνεται είναι ένα πολλοστημόριο του πραγματικού. Το κύριο σώμα είναι υποβρύχιο".

Άγγελος Τερζάκης

Σχόλια