ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ«Με το γάμο η γυναίκα κερδίζει την ελευθερία της, ενώ ο άνδρας την χάνει».
Ιμμάνουελ Καντ

Σχόλια